Blog

Zaprzęgowy Zakład Treningowy dla klaczy SO Książ 19-20.06.2015 r.

W dniach 19-20.06.2015 nasze klacze śląskie: Tara oraz Amadora ukończyły Zaprzęgowy Zakład Treningowy w SO Książ. Klacz Amadora bardzo dobrze spisała się na czworoboku uzyskując najlepszy wynik, Tara natomiast okazała się bardzo dobra w stępie uzyskała piąty czas w całej stawce koni. Tym samym o

bie klacze dobrze rokują na przyszłość jako konie sportowe i hodowlane.

 

0