Blog

FINAŁ O PUCHAR SK SZYMANÓW ORAZ ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH

Stadnina Koni Szymanów i Klub Jeździecki Podkówka Team

zapraszają na Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody oraz

Fina Pucharu SK Szymanów

PROPOZYCJE

1. Organizator: SK Szymanów

2. Termin zawodów: 4 październik 2015, start: godz. 10:00

3. Rejestracja zawodników: w dniu zawodów w godz. 8:30 – 9:45

4. Miejsce zawodów: Stadnina Koni Szymanów, Szymanów 27, 58-170 Dobromierz

WARUNKI TECHNICZNE :

1. Plac konkursowy: podłoże piaszczyste, wymiary 35×50 m

2. Rozprężalnia: podłoże piaszczyste – do dyspozycji dwa place z przeszkodami, w tym jeden dla ogierów.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności rozgrywanych konkursów.

ZGŁOSZENIA :

Ostateczny termin zgłoszeń, bądź rezerwacji boksów do 2 października (piątek) do godziny 15:00 na adres zawody@kjpodkowkateam.pl lub osoby z rekreacji SK Szymanów u pani Małgorzaty Hoffman i Magdaleny Różyckiej.

UWAGA!!! Minimalna ilość zawodników w danej kategorii – 3 – w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wg własnego uznania.

Informacja dla osób chcących wypożyczyć konie od Stadniny Koni Szymanów:

Istnieje możliwość wypożyczenia konia dla osób z rekreacji, ilość koni ograniczona, konie dysponują instruktorki P. Małgorzata Hoffman i Magdalena Różycka. Rekreacja dopuszczona jest do startu w konkursach do 50 i 70 cm włącznie. Odstępstwem od tej zasady są osoby, które posiadają Brązowa Odznakę Jeździecką PZJ. W tym wypadku istnieje możliwość startu w konkursach wyższych.

Zapisy dla REKREACJI SK SZYMANÓW bezpośrednio u pani Magdaleny Różyckiej, bądź Małgorzaty Hoffman osobiście bądź telefonicznie.

Pozostali zawodnicy:

w konkursach o Puchar SK Szymanów (90-100 cm) oraz konkursie towarzyskim kl L (100-105 cm) ze względów bezpieczeństwa obowiązuje przedstawienie posiadania Brązowej Odznaki Jeździeckiej.

NAGRODY :

Dla zwycięzców konkursów gwarantowane nagrody rzeczowe oraz flo dla wszystkich zawodników.

NAGRODA GŁOWNA DLA OBU FINAŁÓW LOSOWANA MIĘDZY ZWYCIĘSCAMI KONKURSU LL-MINI I LL-PRO- KUCYK SZETLANDZKI!!!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności rozgrywanych konkursów.

KONKURSY :

1. Konkurs Debiuty do 50 cm

2. LL Mini – 50- 70cm Finał o Puchar SK Szymanów, oraz Zawody Towarzyskie poza konkursem (dla Zawodów Towarzyskich w tym konkursie przewidziane jest jedynie flo dla wszytkich uczestników)

3. LL -L Pro – 90cm do 100 cm Finał o Puchar SK Szymanów, oraz Zawody Towarzyskie poza konkursem (dla Zawodów Towarzyskich w tym konkursie przewidziane jest jedynie flo dla wszytskich uczestników)

4. ZT L – 100-105 cm

SPRAWY ORGANIZACYJNE :

1. Zawodników obowiązują bezwzględnie badania lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa (osoby bez badan lekarskich nie zostaną dopuszczone do startu), osoby niepełnoletnie proszone są o dostarczenie w dniu zawodów zgody na start rodziców, bądź prawnych opiekunów (druk w załączniku niżej) oraz zawodników startujących w konkursach powyżej 70 cm obowiązuje Brązowa Odznaka Jeździecka. Brak wymaganych dokumentów spowoduje skreślenie z list startowych. Dokumenty należy złożyć w biurze w dzień zawodów w godz 8:30- 9:45!

WAŻNA INFORMCJA- Część zawodników z zeszłej edycji nie odebrała swoich badań lekarskich z biura i jesteśmy w ich posiadaniu. Jeśli od tego czasu zawodnik nie uległ żadnym wypadkom, nie miał kontuzji, urazów oraz nie podlegał hospitalizacja można przy zgłoszeniu podać informację, że badania lekarskie nie zostały odebrane. Osoby, których badania już posiadamy nie muszą donosić ich ponownie.

2. Konie – paszporty hodowlane i ważne szczepienia przeciw grypie, do wglądu podczas rejestracji

3. Osoby startujące w konkursach LL-L Pro oraz L zobowiązane są przedstawienie posiadania Brązowej Odznaki PZJ

4. Możliwość wynajęcia boksu na czas zawodów

5. Każdy koń może wystartować 3 razy, w tym góra 2 razy pod jednym jeźdźcem w tym samym konkursie (dotyczy również koni wypożyczonych od Stadniny Koni Szymanów). Dopuszczane są 3 starty tego samego konia w jednym konkursie pod warunkiem, że koń wystartuje przynajmniej pod 2 różnymi zawodnikami.

6. Na terenie zawodów wszystkie osoby dosiadające koni zobowiązane są do jazdy w kasku na głowie.

7. Zawodników obowiązuje strój konkursowy, schludny lub odpowiedni do jazdy konnej możliwie jak najbardziej zbliżony do stroju konkursowego wymaganego przez regulaminy startów PZJ.

8. Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z ogólnym regulaminem zawodów skokowych dostępnych w regulaminach Polskiego Związku Jeździeckiego, a co za tym idzie sposobów ich rozgrywania i ogólnie przyjętych zasad!

9. WSZYSTKIE DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA OBOWIĄZKOWO W TRAKCIE PRZEJAZDU MUSZĄ POSIADAĆ KAMIZELKI OCHRONNE!

REGULAMIN PUCHARU SK SZYMANÓW:

Puchar składa się z 3 terminów Eliminacji, podczas których zawodnicy zbierają punkty do Finału, który odbędzie się na jesieni.

Aby wystartować w Finale zawodnik musi uzyskać przynajmniej jedne pozytywny wynik (ukończyć konkurs) w Eliminacjach. Punkty przyznawane są na zasadzie punktów karnych.

W przypadku wystartowania w więcej niż jednych eliminacjach organizator do finału nalicza najlepszy z uzyskanych wyników podczas Eliminacji.

Konkursy rozgrywane są w dwóch kategoriach LL Mini (50-70 cm) oraz LL Pro (90-100 cm).

Za najlepszy przejazd uznaje się ten przejechany w najkrótszym czasie z najmniejszą ilością punktów karnych za zrzutki i błędy- ( czas liczony w sekundach przeliczony na punkty + punkty karne za zrzutki+ punkty karne za błędy).

Zawodnik, który chce aby jego punkty były naliczane do Finału startuje w Eliminacjach i podczas Finału w tym samym konkursie wysokościowym.

Schemat (Eliminacje LL Mini + Finał LL Mini, bądź Eliminacje Pro LL-L + Finał Pro LL-L)

W przypadku gdy zawodnik wystartuje w Finale w wysokości innej niż na Eliminacjach jego wynik nie zostanie zaklasyfikowany do wyników końcowych o Puchar KJ Szymanów, zostanie natomiast zakwalifikowany jako zwykły konkurs Towarzyski.

W konkursach obowiązuje Ogólny Regulamin Rozgrywania Konkurencji Skoków PZJ

Zawodnik, który przez Eliminacje + Finał przy zliczeniu czasów i punktów karnych wygrywa I Puchar SK Szymanów.

Zawodnicy startujący w konkursie Pro LL-L zobowiązani są przedstawić organizatorom najpóźniej w dniu zawodów posiadanie Brązowej Odznaki Jeździeckiej, w przeciwnym razie zawodnik zostanie wycofany ze startu lub przeniesiony na listy startowe konkursu niższego z uwzględnieniem kary finansowej za zmiany na listach startowych w dniu zawodów.

NAGRODY

W  Finale Pucharu dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, nagrodą głowną rozlosowaną między zwycięscami Pucharu jest KUCYK SZETLANDZKI.Organizator zapewnia flo dla wszystkich zawodników. W konkursach Debiuty oraz L-100-105 cm przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla zawodników w konkursach LL Mini i LL Pro, którzy nie ukończyli ani jednych eliminacji przewidzieliśmy konkurs towarzyski ( dla uczestników tych konkursów w nagrodę przewidziane jest flo).

OPŁATY :

-30 zł wpisowe za pojedynczy start zawody towarzyskie

-40 zł wpiowe za pojedynczy start naliczany do Finału Pucharu SK Szymanów

-20 zł boks/ dzień

-10 zł wypożyczenie konia

Każda zmiana w listach startowych (nie będąca winą piśmiennego błędu organizatora) po jej wydrukowaniu podlega opłacie 10 zł (nie dotyczy skreślenia z listy). Nie opłacenie startowego i nie dostarczenie w/w dokumentów do godziny przed planowanym startem powoduje skreślenie zawodnika z listy startowej.

W przypadku wycofania się w dniu zawodów z konkursu zawodnika po opłaceniu startowego Organizator nie zwraca wpłaconej przez zawodnika sumy.

Opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu zawodów na godzinę przed planowanym startem. W przeciwnym razie zawodnik zostanie skreślony z list startowych.

SPRAWY RÓŻNE :

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz inne szkody mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz transportu.

2. Organizator zapewnia w trakcie trwania zawodów możliwość zakupu posiłków i napojów w na terenie ośrodka.

3. Organizator zapewnia obsługę weterynaryjną i medyczną w trakcie trwania zawodów

KODEKS POSTĘPOWANIA

Wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, proszone są o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani , kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawanych leków i medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża ,pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,ewentualnej eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Szymanów……………………..

(imię nazwisko opiekuna)………………………………………………….

adres……………………………………………………………………………

Zgoda prawnego opiekuna na start w zawodach.

Wyrażam zgodę na start mojego dziecka ……………………………………………………………….. w Towarzyskich Zawodach w Stadninie Koni Szymanów dnia 16.08.2015. Oświadczam,że biorę odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia losowe, wypadki oraz inne zdarzenia mogące mieć miejsce w czasie trwania zawodów dotyczące mojego dziecka oraz jestem świadomy/świadoma ryzyka wiążącego się z startem w zawodach.

Podpis……………………………………………..

0