Blog

PROPOZYCJE DOLNOŚLĄSKI TOWARZYSKI PUCHAR W POWOŻENIU – SINGLE I PARY

Propozycje
Dolnośląski Towarzyskich Puchar w Powożeniu singlami i parami
07.08.2016 SK Szymanów
INFORMACJE OGÓLNE
Typ zawodów
Ranga zawodów: towarzyskie
Kategoria: single duże konie, single kuce, pary duże konie, pary kuce.
Data: 07. 08. 2016
Miejsce: Stadnina Koni Szymanów, Szymanów 27, 58-170 Dobromierz
Organizator: Nazwa:Stadnina Koni szymanów, Szymanów 27, 50-170 Dobromierz, e-mail: zawody@kjpodkowkateam.pl – zgłoszenia z dopiskiem zaprzęgi.

PROGRAM ZAWODÓW
Próba A – ujeżdżenie (PZJ program ujeżdżenia MPMK-konie 4 letnie)
Próba B/C próba terenowa połączona z próbą zręczności.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w PZJ.
Zgłoszenia do dnia 02.08. 2016 prosimy wysyłać na adres mailowy: zawody@kjpodkowkateam.pl
Warunki finansowe:
opłata za boks 20 zł dzień
Wpisowe: 100 zł
Pasza i siano: własne
Wyżywienie: grill i domowe jedzenie na terenie zawodów.
Stajnie zostaną udostępnione od dnia 06.08.2016 od godziny 15:00
NAGRODY
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe i flo dla wszystkich uczestników.
Wartość nagród zależna od ilości uczestników.
INNE
Ograniczenie odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów.
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.
Sprawy weterynaryjne: Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: a. szczepienie podstawowe: • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia. b. szczepienie przypominające: • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji); • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.
Organizatow w przypadku małej ilości zgłoszeń satrzeega sobie prawo do połączenia kategorii według własnego uznania, lub odwołania konkursu.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
II . Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.
IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

0