Blog

PROPOZYCJE TOWARZYSKIE ZAWODY W UJEŻDŻENIU 24.07.2016

ZAWODY TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU SK SZYMANÓW 24.07.2016 r.
I . Informacje Ogólne :
Zawody Towarzyskie w ujeżdżeniu
Miejsce rozgrywania zawodów: Stadnina Koni Szymanów, Szymanów 27, 58-170 Dobromierz
Data: 24.07.2016
Uczestnicy : zawodnicy zrzeszeni, w tym zawodnicy bez przynależności klubowej , zawodnicy niezrzeszeni.
Organizator: Stadnina Koni Szymanów, Szymanów 27, 58-170 Dobromierz email : zawody@kjpodkowkateam.pl
Obsługa zawodów :Agnieszka Jaracz, Małgorzata Hoffman

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje schemat szczepień : *szczepienie podstawowe, *pierwsze szczepienie – dniu rozpoczęcia szczepień, *drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 – go dnia od pierwszego szczepienia, *szczepienie przypominające : – co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia ( jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji) : żadne szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na 7 dni przez przybyciem na zawody.
Warunki techniczne
Plac konkursowy – trawiasty 60×20 , 40×20 BOJ
Rozprężalnia – ,podłoże piaszczyste, podłoże trawiaste.
Wyżywienie – na terenie zawodów -grill, domowe jedzenie
Stajnie boksowe: – organizator oferuje boksy w stajni murowanej (ilość miejsc ograniczona), oraz boksy angielskie. Rezerwacja boksów mailowo.
Zgłoszenia i opłaty:
Zgłoszenia: Zgłoszenia porosimy przesyłać na maila : zawody@kjpodkowkateam.pl – z dopiskiem ujeżdżenie( przy zgłoszeniu proszę dołączać info. o ewentualnej rezerwacji boksu)
OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ 21.07.2016
Opłaty startowe: * 1 przejazd 40 pln, * min.2 przejazdy 30 pln każdy,
Opłaty za boksy: *20 zł dzień
Opłaty należy dokonać w biurze zawodów najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem konkursów. Bez dokonanej wpłaty zawodnicy oraz konie będą skreślani z list startowych. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po ogłoszeniu list startowych tylko za zgodą organizatora i po wpłacie 30 zł. Za konie zgłoszone po terminie pobierana będzie dodatkowa opłata wpisowa w wysokości 20zł.
Informacje różne: Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku małj ilości zgłoszeń.
. PROGRAM ZAWODÓW
1. Program Brązowej Odznaki Jeździeckiej
2. L-2
3. P- 1
4. N-4
Uwaga, w przypadku startu mniej niż 3 zawodników w konkursie Organizaror zastrzga sobie prawo do zmniejszenia puli nagrów w danym konkursie.
Dokładne godziny rozpoczęcia konkursów zostaną ogłoszone na facebooku stajennym.
SK Szymanów oferuje dla osób jeżdżących w SK Szymanów wyporzyczenie koni w cenie 10 zł od przejazu. Końmi dysponują p. Magdalena Różycka i Małgorzata Hoffman. Listy na konie rekreacyjne będą dostępne na 2 tygodnie przed zawodami w siodlarni sportowej.
Dla zawodników Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dla wszytskich upominkowe flo

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.
IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

1